تولید انواع سفره یکبار مصرف در وزن های ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰ گرم

سفره یکبار مصرف ۴۲۰ گرم

سفره یکبار مصرف یک کیلویی رنگی

سفره یکبار مصرف یک کیلویی چاپی

سفره یکبار مصرف