تولید انواع سفره یکبار مصرف در وزن های ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰ گرم