طرح توسعه

طرح های توسعه ای شرکت صدف پلاستیک آذر در ۲ حوزه متمرکز می باشد

۱-توسعه فیزیکی

در راستای گسترش فعالیتهای شرکت صدف پلاستیک آذر زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر در شهرک صنعتی تبریز۴ خریداری نموده و در حال تکمیل ساختمان و زیر ساختهای تاسیساتی می باشد. این واحد در ۲ طبقه و به مساحت ۵۲۰۰ متر در حال احداث می باشد

۲- توسعه فعالیتها

در حال افزایش تولیدات در حوزه محصولات پلیمری می باشد