تولید انواع ظروف استوانه ای به صورت بیضی (ساده و چاپدار)

 

ظرف استوانه ای بیضی

صابون شرکت سلاطین