پیام مدیر عامل:

بدون تردید ارائه کیفیت مورد انتظار مشتریان و شرکتهای همکار با حرکت در جهت بالا بردن سطوح بهره وری در سایه بهبود مستمر نولیدی  ظروف استوانه ای صدف، در توسعه پایدار بازارها موثر می باشد. هدف
از این سیاست ها و برنامه ریزی ها، کسب اطمینان از ارائه محصولات و ظروف  و خدمات، مطابق با استانداردهای ملی و تأمین نظر مشتریان گرامی می باشد که با بهره گیری از کارکنان با تجربه و متبحر در امر تولید و نو آوری و با انگیزه به عنوان پشتوانه اصلی نولیدی  ظروف استوانه ای صدف در سایه نظم و انسجام سازمانی ، فناوری تولید مدرن و ارایه  خدمات را در سر لوحه خود قرار داده ایم.

ما معتقدیم توجه به منافع مشتری نهایی و تولید محصولات و ظروف بسته بندی مطابق با استاندارهای جهانی و منطبق بر اصول بسته بندی وظیفه ملی است و برای رسیدن به این هدف تلاشی مستمر روز افزون، تحقق خواهد یافت.

رونقی

 

پیام مدیرعامل