تولید انواع کیسه زباله در انواع سایز و حجم

کیسه زباله ۳ رول ۷۰*۵۰

کیسه زباله ۳ رول ۸۰*۶۰

کیسه زباله ۳ رول ۹۰*۷۰

کیسه زباله لندنی ۹۰*۶۰

کیسه زباله تک رول رنگی ۷۰*۵۰

 

کیسه زباله